Leveomkostningsindekset viser, hvor meget det koster at opretholde en bestemt standard. Det bruges ofte til at sammenligne leveomkostningerne i forskellige geografiske regioner. For eksempel beregnes leveomkostningsindekset i USA ved hjælp af amerikanernes medianindkomst. Der er dog mange variationer mellem lande og områder. Leveomkostningsindekset har eksisteret i over 100 år. Men forskellene i leveomkostninger mellem lande